Tel: 464 17 950

OligoScan

Mineral- og tungmetall- analyse på stedet

 

hånd transp bakgrunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelene med en spektrofatometrisk test

OligoScan sender et bredspekteret, rødt lys ned i det mellomste hudlaget (dermis), der det blir absorbert av tungmetaller, mineraler og sporelementer. Konsentrasjonen av slike elementer i cellene i hudens mellomste lag gir et godt bilde av overskudd eller mangler selv før mangler kan oppdages i blodet. Urinprøver, hårmineralanalyse og blodprøver gir en indikasjon på mineralstatus. Kroppens varierende evne til å skille ut giftstoffer via nyrene, leveren og til hår gjør imidlertid at slike tradisjonelle prøver ikke gir et  representativt bilde av hva som faktisk finnes i kroppens vev.

OligoScan er en revolusjonerende teknikk som mange har ventet på for hurtig og presist kunne lese kroppens mineralbalanse. Metoden gir leger/behandlere muligheten til å foreskrive tilskudd og/eller behandling og livsstils-endringer, og gjentatte målinger viser hvilken grad anbefalingene fungerer.
Mange opplever kroniske helseproblemer som kan skyldes mangel på essensielle mineraler eller for høye verdier av giftige tungmetaller (bly, kadmium, kvikksølv) i kroppen.

OligoScan gjør det mulig å avdekke dette enkelt og hurtig. Etter målingen får du tips og råd om hva som må gjøres for å enten fylle på med mineraler eller fjerne giftstoffer.

Hånd 2 transp bakgrunn

Samlet  pris måling og 1 times konsultasjon  kr  1.100,-

Påfølgende målinger etter helsefremmende tiltak kr 700.-

bestill-time