Tel: 464 17 950

 

Fakta om vårt unike konsept

Den bestselgende Norske boken Powered by nature danner grunnlaget for vårt unike helsekonsept. Forfatter Tormod Holt har bruk mer enn 10 år på å skrive denne boken som omhandles som en helse revolusjon og den viktigste boken du må lese for i det hele tatt kunne ha mulighet til å forebygge og reversere sykdom.

Holt har brukt informasjonen han har samlet i boken på tusenvis av mennersker, og konklusjonen er helt klar blant de som har fulgt konseptet, at det skulle være så enkelt å bli kvitt alvorlig sykdom er mildt sakt provoserende.

Vi mennesker er en integrert del av naturen på lik linje med dyr og planter. Vi er alle en del av helheten, og våre liv styres og reguleres av de universelle naturlover.
Vi har fjernet oss mer og mer fra naturen og dens livgivende egenskaper. Jo mer vi fjerner oss fra naturen og de elementer som regulerer vår organisme jo mer
sykdom og problemer vil vi få.

Mennesker er ikke laget av plast og syntetiske materialer. Man kan IKKE reparere en organisk organisme med syntetiske materialer. Om vi er skapt og er et resultat av intelligent design eller et resultat av evolusjon, spiller ingen rolle. Vi er selvhelbredende og kroppen vår regulerer seg selv, og vi vil ikke utvikle sykdom om vi lever i pakt med naturen.  Man trenger ingen syntetiske legemidler for å bekjempe sykdom, det eneste man trenger er kunnskap. Alternativ behandling er hva den etablerte skolemedisinen i stor grad er basert på, med en feilaktig hypotese om at sykdom kan helbredes ved hjelp av kjemikalier.

Denne forståelsen er i ferd med å endres. Alt flere mennesker blir oppmerksom på hva vi velger å kalle naturlig behandling eller tilrettelegging. En naturlig tilnærming tar hensyn til hvordan kroppens egne prosesser og systemer arbeider sammen for helheten. Naturlig behandling eller tilrettelegging handler kun om å gi kroppen det den trenger slik at alle dens regenerative prosesser kan starte. Når du forstår hvordan ting henger sammen på cellenivå, er det enkelt å begynne å legge ting til rette for at kroppens selvhelbredende potensiale kan styrkes. Først da og bare da er det noe som helst håp om å kunne reversere eller forebygge sykdom.

 

Er du bekymret for å bli syk?

Man blir ikke plutselig syk, dette er noe som utvikler seg over tid. Når nok er nok sier kroppen ifra og sender et varselsignal, som oftest i form av smerte, tretthet,
sykdoms symptomer etc. Dette er kroppens varselsignal om at noe er galt og at noe må gjøres. Verden har gått videre, men dagens konservative skolemedisin har
stått så å si stille. Den tviholder på sin hypotese om at kjemiske og syntetiske stoffer som overstyrer kroppens naturlige biokjemiske prosesser er det beste for å lindre
sykdomsbilder. Ifølge nyere forskning er dette helt feil.

Kanskje sliter du med et kronisk fordøyelsesproblem, et ”svakt hjerte”, diabetes, kronisk tretthet, fibromyalgi, MS, gikt, allergi, astma, høyt blodtrykk, sure oppstøt, kreft, nattsvette, ustabilt blodsukker, hormon-problemer, lavt stoffskifte, høyt stoffskifte, hetetokter, søvn-problemer, humørsvingninger, AD/HD, konsentrasjonsproblemer, leggkramper, migrene, betennelser eller en kryssreaksjon med bivirkninger av kombinasjonen av alle medisinene du tar? Det er på en enkel måte mulig å gjøre noe med dette.

 

”Naturlig behandling på kroppens premisser”

Hva handler det egentlig om?

Det handler egentlig kun om dette:


Kroppens celler har 5 fysiske behov for å kunne virke slik de er ment: oksygen, vann, næring/energi, sollys og jordkontakt.

Det er ingen medisin eller behandlingsform som kan eliminere eller kompensere behovet for disse elementene, dette må være på plass uansett.

Mangler man et eller flere elementer, eller er overbelastet med giftstoffer blir det ubalanse , da oppstår det sykdom.  Det finnes i realiteten kun en sykdom. Det er celler i ubalanse, enten er det mangler eller overbelastninger. Som oftest er det en kombinasjon av dette. Et voksent menneske har i snitt 700 giftstoffer i kroppen. Det bidrar til en rekke forstyrrelser i kroppens prosesser.

Kan man hindre celler fra å slutte å virke så har man forebygget sykdom, kan man få celler til å begynne å virke så har man reversert sykdom. Så enkelt er det.

– Det finnes ingen medisin eller behandlingsform som kan eliminere kroppens fysiske behov. Man kan ikke ta en pille som eliminerer kroppens behov for vann eller essensielle næringsstoffer. Det eneste som er i stand til å lege er kroppen selv, gitt at vi gir den forutsetningene for å gjøre det.

Det er derfor flere områder hver for seg som må tas hensyn til på daglig basis om du skal ha noe håp om å skifte fra en dårlig til en bedre helse, eller forebygge.

Følger man opp disse punktene så vil kroppen på et tidspunkt begynne å reversere de aller fleste sykdommer om skaden allerede ikke har gått for langt. Man
kan gjøre noen av punktene 110 % riktig, men tar man ikke hensyn til alle elementer, så er det ikke håp om at kroppen skal kunne reversere eller forebygge sykdom
på en effektiv måte.

Disse punktene inkluderer:
• Positive tanker
• Inntak av levende vitalt rent vann
• Puste inn vital frisk luft full av negative ioner
• Jordkontakt for energi og balansering
• Sunn tarm og fordøyelse
• Medisinsjekk
• Livgivende mat for levende mennesker
• Tannhelse
• Mosjon og bevegelse er helt essensielt
• Beskytte seg mot elektromagnetisk stråling
• Solskinn for hormon- og vitaminproduksjon
• Avgiftning og utrensning

Det meste av det ovennevnte har egne kapitler i Boken Powered by nature, tilegnet hvert område. Hver og en av de må man ta hensyn til dersom du skal ha noen
som helst sjanse for å bli frisk igjen– virkelig frisk – ikke bare midlertidig symptomfri. Hvert område er like viktig – For å gjøre det enklere å vite akkurat hva du
bør holde fokus på i starten kan det være lurt å ta noen tester.  Disse testene sier det meste om tilstanden til kroppen din.

Få sjekket pH-verdien i kroppen, det er nesten det viktigste i starten.
Ta en test med en arteriograf for å få sjekket hjerte, sirkulasjonen og graden av forkalkning.
Ta en blodanalyse for å se hvordan blodet ser ut. Er man syk eller iferd med å bli syk så ser man det her med en gang.
Sjekk om du har nok vitamin D i kroppen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg på veg til en bedre helse og enklere hverdag.  Med noen enkle hjelpemidler og kunnskap vil du bli i stand til å legge forholdene tilrette for at kroppen skal begynne å lege seg selv. Har du et helseproblem eller ønsker å forebygge er du hjertelig velkommen.

 

Det viktigste du må vite er følgende:

Det finnes ingen medisin eller behandlingsform som leger noe som helst. Det eneste som er i stand til å lege er kroppen selv, men kun så lenge forholdene ligger til rette og vi følger de universelle naturlover! Om du kun fulgte naturens prinsipper og ga kroppen din det den trenger i ca. 30-90 dager, så vil du ha forebygget og reversert det aller meste av sykdom og helserelaterte plager! Eliminering av symptomer ved hjelp av syntetiske midler er ikke ensbetydende med eliminering av sykdom.